მარტვილი “ევროპის მდგრადი ენერგეტიკის” კვირეულს შეუერთდა

  • მარტვილის მუნიციპალიტეტი, როგორც მერების შეთანხმების ხელმომწერი “ევროპის მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულს შეუერთდა (#EUSEW).

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით, ამ მიზნით, ლედგებეს საჯარო სკოლაში, სკოლის მოსწავლეების ჩართულობით, საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვითი მიმართულებით, ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის შესახებ.