განათლების სამინისტრო-მომზადდა ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების ახალი პროექტი

  • საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ მომზადდა ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების ახალი პროექტი, რომელიც ფართომასშტაბიანი საჯარო განხილვებისა და სასკოლო საზოგადოების წევრების მაქსიმალური ჩართულობით, საბოლოო ვერსიად ჩამოყალიბდა.

საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ინფორმაციით, სამინისტროს ინიციატივით ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტის პროექტის საჯარო განხილვები რამდენიმე კვირის განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობდა და მასში მონაწილეობდნენ საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის კომიტეტის, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის, ბავშვის უფლებათა დაცვის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს, მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტის, შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის, გარემოსდაცვითი განათლების ცენტრის, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წარმომადგენლები, დარგის ექსპერტები, სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენლები – მასწავლებლები, მოსწავლეები, მშობლები, საჯარო და კერძო სკოლების დირექტორები, სტუდენტები.

“სწორედ საჯარო განხილვის შედეგად მიღებული უკუკავშირების გაანალიზების შედეგად შემუშავდა და მომზადდა დოკუმენტის საბოლოო ვერსია.

დოკუმენტი ეფუძნება ისეთ ღირებულებებსა და პრინციპებს, როგორიც არის:

• პატრიოტიზმი და ეროვნული სულისკვეთება

• სახელმწიფოებრივი აზროვნება

• ოჯახის ინსტიტუტის პატივისცემა

• სახელმწიფო ენა, ისტორია და კულტურა

• ეთნიკური მრავალფეროვნება და კულტურული მემკვიდრეობა

• თავისუფალი, დემოკრატიული და მშვიდობიანი საზოგადოება

• სამართლებრივი და სოციალური სახელმწიფოს მშენებლობა

• მდგრადი განვითარება და საზოგადოების კეთილდღეობა

• ინკლუზია, ტოლერანტობა და სამართლიანობა

• მაღალი სამოქალაქო ცნობიერება

• ზოგადსაკაცობრიო ზნეობრივი, მორალური და ეთიკური პრინციპები

• უფლებები, ვალდებულებები და სოციალური პასუხისმგებლობა

• გარემოსდაცვითი ცნობიერება, ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ფიზიკური, ესთეტიკური, სოციო-ემოციური განვითარება

• ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება

• აკადემიური ცოდნა და წიგნიერება

• კომუნიკაციის მაღალი კულტურა

• ციფრული მოქალაქეობა, შემოქმედებითობა და სიახლეთა მიმღებლობა

ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებზე დაყრდნობით გაუმჯობესდება სასწავლო პროგრამები, საგანმანათლებლო რესურსები და სასკოლო გარემო, რაც უზრუნველყოფს სკოლისთვის დასახული მიზნების მიღწევას.

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტი 2004 წელს დამტკიცდა და 20 წლის განმავლობაში არ შეცვლილა. აღნიშნული დოკუმენტი ზოგადი განათლების ერთგვარ კონსტიტუციას წარმოადგენს.”-აღნიშნულია ინფორმაციაში.